• YARIM ALTIN
  1.349,00
  % -2,51
 • AMERIKAN DOLARI
  7,4294
  % 0,98
 • € EURO
  8,9820
  % 0,15
 • £ POUND
  10,3601
  % 0,33
 • ¥ YUAN
  1,1472
  % 0,90
 • РУБ RUBLE
  0,0998
  % 1,17
 • BITCOIN/TL
  353075,319
  % 2,01
 • BIST 100
  1.471,39
  % -1,13

Bağkur Sigortam Ne Zaman Başlar, Süresi Kaç Gün?

Bağkur Sigortam Ne Zaman Başlar, Süresi Kaç Gün?

Bağkur sigortası kapsamına girecek olanlar için Bağkur sigortam ne zaman başlar sorusu büyük önem taşıyor. Sosyal güvenlik mevzuat kapsamında Bağkur sigortalılığı başlama süresi belirlenmiştir. Bu tarih dahilinde Bağkur sigortalılığı bildirim ve faaliyet alanına göre farklılık taşır.

Bağkur Sigortası Ne Zaman Başlar?

Herhangi bir özel sektörde çalışmayan ya da devlet kurumlarında memur olmayan kimseler için sosyal güvenlik haklarından yararlanmak ve emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bağkur yani 4B kapsamında giriş yapmaları gerekmektedir. Bağkur sigortalılığının ne zaman başlayacağı ve bildirimlerin kimler tarafından yapılacağı ise Bağkur kapsamında olanlar için dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Bağkur sigortalılık başlangıcı ve süreleri duruma göre farklılık taşıyabilmektedir.

Buna göre ticari kazanç ya da serbest meslek kazançları nedeniyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortaları işlerinin başladığı tarih itibariyle başlamaktadır. Sigortanın başlangıcı ise vergi daireleri kapsamında 15 gün içinde yapılmaktadır. Gelir vergisinden muaf olanların sigorta durumları ise esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerine tescil edilmesi tarihi ile 15 gün içinde başlamaktadır.

Şirket Ortakları ya da Sahiplerinin Bağkur Durumları

Kolektif şirket, adi komandit şirketleri ortaklıkları ve komanditer ortaklıklar ile donatma iştiraki olan sigortalılıkları ise vergi mükellefiyetlerinin başlayacağı tarihte, vergi daireleri tarafından 15 gün içinde başlatılmaktadır. Aynı şekilde anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklıklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçilme tarihi ile başlamaktadır. Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketlerin komandite ortaklarına ait sigortalılıkları şirketin ticaret siciline tescil edilmiş olduğu tarihte başlayacaktır.

Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri almış olan yeni ortaklıkların sigortalılıkları ise ortaklar kurulu tarafından devrin yapılmasına karar verilmiş olduğu tarihte başlamaktadır. Sigortalılık başlangıcı ise ortaklar kurulu kararının hisse devrine yönelik tanzim edilmiş noter devir sözleşmesinin devrin yapılmış olduğu pay defterinin sureti ya da devir, ticaret sicil memurluğu tarafından tescil edilmişse bu durumda da ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiş olan nüshasının ibraz edilmesinin kaydı kapsamında şirket yetkileri tarafından 15 gün içinde başlamaktadır.

Muhtar ve Tarım Bağkur’u Başlama Süresi Nedir?

Diğer alanlarda kalan Bağkur başlama süreleri ve başlama durumları ise şu şekildedir; köy ve mahalle muhtarı olanların sigortalılıkları muhtar seçilmiş oldukları tarih itibariyle başlamaktadır. Başlangıçları ise il ya da ilçe mülki amirleri tarafından 15 gün içinde yapılmaktadır. Bağkur başlama konusunda jokey ve çalıştırıcıların sigortalılıkları ise lisans belgesine dönük fiilin çalışmaya başlanılan tarihte geçerlilik kazanmaktadır. Sigorta başlangıçları ise kaydın yapılmış olduğu tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye Jokey Kulübüne bildirilmesi gerekmektedir.

Tarım ya da hayvancılık ile uğraşanların Bağkurları ise tarımsal Bağkur olarak geçmektedir ve sigortalılık başlangıçları bağlı bulundukları ziraat odaları ya da kendileri tarafından bir yıl içinde bildirim yapılması durumunda odaya kaydedilmiş oldukları tarihten, bu süre içinde ise bildirilmemesi durumunda ise bildirimim kuruma yapılacağı tarihte başlamaktadır. Sigortalılık başlangıcı ise meslek kuruluşlarına kayıtlarının yapılmış olduğu tarihten başlayarak bir ay içinde ziraat odaları ya da ziraat odalarının olmadığı yerlerde de tarım il – ilçe müdürlükleri tarafından kurumun söz konusu birimlerine bildirilmelidir.

Bağkur Sigortalılığı Hakkında Önemli Tarihler

Sosyal güvenlik sistemi içinde bazı tarihler özellikle dikkat edilmesi gereken tarihler olarak öne çıkmaktadır. Bu tarihler milat olarak kabul edilmekte ve sigortalılık başlangıç tarihleri de buna göre tespit edilmektedir. Bağımsız çalışmakta olanlar, esnaf ve sanatkarlar, şirket ortaklıkları sosyal güvenliği Bağkur 4B kapsamında yürütülmektedir. Bağkur sigortalılığın başlaması için en önemli nokta kişilerin beyanlarını esas almaktır bu kapsamda diğer sigortalılıklar gibi işverenler tarafından değil sigorta sahibi olanlar tarafından bildirilmek durumundadırlar. Ancak Bağkur başlangıç tarihleri bazı tarihlerde çok daha önemli olabilmektedir.

Bu kapsamda Bağkur’un ilk olarak faaliyete geçirilmiş olduğu 1972 tarihi ve 1982 tarihi arasında sadece meslek odalarının kayıtları, 1982 ile 1985 yılları arasında gelir vergisine dahil olanlar için vergi kaydı, gelir vergisinden muaf olanlar için ise meslek kuruluşu kayıtları, 1985 ve 2000 dönemleri arasında vergi, meslek kuruluşu kaydı ve ticaret sicil kayıtlarından herhangi birisi, 2000 tarihinden itibaren ise vergi mükellefi olmuş olanlar için vergi kayıtları, vergiden muaf tutulanların ise meslek kuruluşları kayıtları esas alınmaktadır.

2008 tarihinden sonra aynı şekilde vergi mükellefi olanlar için vergi kaydı, muaf tutulanlar için ise meslek kuruluşu kayıtları esas alınmaktadır. 2000 ve 2008 tarihleri arasında vergi mükellefi olanlar için ise 2008 tarihinden sonra 6 ay süre tanınarak bu sürelerin borçlanma dahilinde geçirilmesi mümkün olmuştur.

Bu bakımdan 2008’e kadar olan kayıt ve tescili bulunmayanların sigortalık süreleri 2008 tarihinde başlamaktadır.

Eski Yıllar İçin Prim Günü Kazanılır mı?

2008 öncesinde ticari ya da serbest meslek kazançları bulunan kimselerin eski yıllar için Bağkur prim günü kazanma durumu merak edilmektedir. 1479 sayılı kanun kapsamında zorunlu sigortalılık kapsamında esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlara yönelik düzenlemede ilgili hükmün sigortalı olma hak ve yükümlülüğünden vazgeçilmeyeceğini, kanun kapsamında sigortalı sayılanların, sigortalı sayılmakta oldukları tarihten itibaren geçerli olacak üç ay içinde kuruma başvuru yaparak kayıt ve tescil yaptırmaları gerektiği, aksi halde ise kurum tarafından otomatik olarak tescil işlemlerinin yapılmakta olacağı hüküm kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda ayrıca 2008 sonrasında 6 ay içinde borçlanma yapılmamış ise 2000 yılına kadar hizmetin geri çekilme imkânı da yoktur. Kanun kapsamında sigortalılık hak ve sorumluluğun başlaması için ön görülmüş olan tarihlerden geçerli olacak şekilde borçlanma hakkı belirtilmiş olan süreler dahilinde kullanılmak durumundadır. Gerçekte pek çok Bağkur sigortalısı kapsamında olanların en önemli taleplerinden birisini geçmiş yıllardaki primlerin ödenmeyen ve tescil yapılmamış olan Bağkur sürelerinin ödenmesine imkân verilmesidir ancak bu konuda henüz bu kapsamda olanlar için gerekli koşullar sağlanmış değildir.

Bağkur Emeklilik Şartları Nedir?

Bağkur emekli olma şartları esasında diğer kollarda olduğu gibi emeklilik yaşı, sigorta ve prim süresi şartlarının sağlanmasından oluşmaktadır. Bağkur emeklisi olmak isteyenler için üç önemli tarih söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda 1 Ekim 1999 öncesi işe girenler, 1999 ile 2008 tarihleri arasında sigorta girişleri olanlar, 2008 sonrasında sigortalıkları başlayanların emeklilik şartları değişkenlik göstermektedir.

1 Ekim 1999 öncesi emeklilik hesaplama için prim ödeme yıl sayısı 23 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre 23 yıldan fazla prim ödeme yıl sayıları fazla olan erkek çalışanlar için yaş şartı bulunmaksızın 25 yıl 9000 gün prim ödemesinin yapılması halinde emekli olma söz konusudur. Bu şartın sağlanmaması halinde kişilerin emekli olabilmeleri için emeklilik tablosu şartlarının sağlanarak yerine getirilmesi gerekiyor. 25 yılı tamamlamalarının yanında belirtilmiş olan yaş kriterini de sağlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda Bağkur dahilinde 2002 sonrasında yaş şartı aranmakta ve emekli olmak isteyenler Bağkur emeklilik yaş tablosunu göz önünde tutarak emeklilik hesaplaması yapabilmektedirler. 2002 ve 2008 tarihleri emeklilik yaşları için farklılık taşımaktadır.