• YARIM ALTIN
  1.580,00
  % 1,13
 • AMERIKAN DOLARI
  8,6580
  % 1,42
 • € EURO
  10,1795
  % 0,81
 • £ POUND
  11,9093
  % 0,72
 • ¥ YUAN
  1,3359
  % 1,24
 • РУБ RUBLE
  0,1188
  % 0,59
 • BITCOIN/TL
  413198,345
  % -0,15
 • BIST 100
  1.419,43
  % 0,10

Binalarda Enerji Tasarrufu

Binalarda Enerji Tasarrufu

BİNALARDA ENERJİ TASARRUFU NASIL SAĞLANIR?

Finansagi.com BİNA: Konut, hizmet ve ticarî amaçlı olarak kullanılan yapı veya yapılar topluluğu.

Aşağıdaki tabloyu inceleyecek olursak bina tipleri ve kullanım amacı olarak detaylı bir sınıflandırma yapılmıştır.

BİNA TİPLERİ KULLANIM AMACI Konutlar  Tek ve ikiz aile evleri, 

 Apartman blokları Hizmet Binaları  Ofis ve Büro Binaları

Eğitim Binaları (Okullar, Yurtlar, Spor Tesisleri vb.)

Sağlık Binaları (Hastaneler, huzurevleri, yetiştirme yurtları, sağlık ocakları vb.) Ticari Binalar Otel ve Moteller

Restoran vb.

Alış veriş ve Ticaret Merkezleri

ISI ENERJİSİ KULLANIMINDA ALINABİLECEK TEDBİRLER

 • Binaları dış havadan, topraktan veya düşük iç hava sıcaklığına sahip ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin tüm yüzeyleri TS 825 standardına uygun bir şekilde izole edilmeli,
 • Bina kabuğunu oluşturan, duvar, döşeme, balkon, konsol, taban, tavan, çatı ve pencere/duvar birleşimleri ısı köprüsü(birleşim yerleri aynı yerde olmaması durumu) oluşmayacak şekilde yalıtılmalı,
 • Pencerelerden gelen tüm hava sızıntıları önlenmeli,
 • İç ve dış gölgelendirme sistemleri(panjur vb.) mutlaka kullanılmalı,
 • Radyatör arkalarına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilmeli, böylelikle ısıyı yansıtarak içeride kalması sağlanabilir.
 • Binaların ana girişlerinde veya dış kapılarında döner kapı veya çift kapı kullanılmalı,
 • Isıtma sistemlerinin bakım ve kontrolü baca gazı ölçümlerine dayalı brülör ayarlarını da kapsayacak şekilde yaptırılmalıdır.

Bu maddeler ile binalarda enerji tasarrufu ciddi manada sağlanabilir.

Kazan

Örnek Kazan Gösterimi

Binalarda enerji tasarrufu için kazanlarda neler yapılabilir?

 • Yanma kontrolü ve yanmanın uygun şartlarda olmasının sağlanması,
 • Otomatik modülasyonla brülörlerin seçilmesi,
 • Isı yalıtımının etkin ve kaliteli yalıtım malzemeleri ile yapılması,
 • Isı transfer yüzeylerinin temiz olması,
 • Atık ısıların geri dönüşümünün sağlanması,
 • Kazan seçimlerinde uygun kapasiteli kazan seçilmeli,
 • Buhar ve su sızıntıları mutlaka önlenmeli,
 • Buhar kazanlarında kondense(su) geri dönüşünün artırılması ve blöf kayıplarının azaltılması,

Yapılarak önemli bir oranda binalarda enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima tesisatında kullanılacak olan;

 • Borular ve Vanalar
 • Kolektörler ve bağlantı malzemeleri,
 • Havalandırma ve iklimlendirme yolları ve kanalları,
 • Sıhhi sıcak su üreticileri ve bunların depolama üniteleri,
 • Yakıt depoları ve benzeri mekanik tesisat elemanları,

Uygun ısı yalıtım malzemeleri ile mutlaka yalıtılmalıdır. Bu elemanların izole edilmesi binalarda enerji tasarrufu için çok önemlidir.

Isıtma

Bir Binada Soğutma ve Isıtma Sistemleri

Binalarda enerji tasarrufu için soğutma sistemlerinde neler yapılabilir?

 • Sıcaklık kontrolü yapılmalı ve aşırı soğutmadan kaçınılmalı; gereğinden fazla yapılacak 1ºC’ lik soğutma, işletme maliyetini %2-4 artıracaktır.
 • Soğutma sistemi yapılan yerlerde aydınlatma kontrolünde yapılmalı, buradaki ısı kazanımları önlenmeli,
 • Soğuk hava depolarının kapı sızdırmazlık contaları kontrol edilmeli; arızalı contalar tüketilen enerjinin %11 artmasına sebep olabilmektedir.
 • Soğutucu akışkan miktarı mutlaka kontrol edilmeli; soğutucu akışkan miktarının %15 azalması demek enerji tüketimini %100 artıracaktır.
 • Kondenser yüzeylerin temiz olması gereklidir.
 • İzleme devamlı olmalı ve düzenli bakım yapılmalıdır.
 • İklimlendirme sistemlerinde ısıtıcı bataryalar ve filtreler periyodik olarak  temizlenmelidir.
 • Havalandırma kanallarında sızıntılara mahal verilmemelidir.
 • Havalandırma kanalları uygun şekilde izole edilip yalıtılmalıdır.
 • Mekan sıcaklığını 1ºC arttırmak için yaklaşık %6-8 oranında daha fazla yakıt gerekmektedir. Isıtma sezonundaki iç ortam sıcaklıkları en fazla 22ºC olmalıdır.
 • Odaların sıcaklığının artması halinde pencereleri açıp soğutmak yerine radyatör musluğu kısılmalıdır.
 • Günde yaklaşık 2 saat açık duran pencereler nedeniyle 50-75 kW/m2 yıl ısı kaybı olduğu söylenebilir.
 • Sıcaklık ayarı olan termostatik vanalar kullanılmalıdır.
 • Yeni alımlarda mutlaka A sınıfı klimalar tercih edilmelidir; dış ortam sıcaklığı 30ºC ve altında iken soğutma sistemi ve klimalar soğutma amaçlı çalıştırılmamalı ve iç mekan ortam sıcaklığı 24ºC’ nin altına indirilmemesi gereklidir.
 • Cam ile kaplama yapılırken düşük yayılımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemleri kullanılmalıdır.

ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMINDA ALINACAK TEDBİRLER

 • Mevcut akkor flamanı lâmbaları kullanmak yerine kompakt flüoresan lâmbalar kullanılmalıdır.
 • Manyetik balastlı flüoresan lâmbalar yerine mutlaka elektronik balastlı yüksek verimli flüoresan veya ledli lâmbalar kullanılmalıdır.
 • Elektrik motorları ihtiyaca uygun kapasitede seçilmelidir.
 • Işık geçirgenliğini önemli ölçüde engelleyen armatürler kullanmak yerine yüksek yansıtıcılı armatürler kullanılmalıdır.
 • Aydınlatma armatürleri periyodik olarak temizlenmelidir.
 • Yüksek aydınlatma seviyesinden kaçınılmalı ve optimum ışıklandırma yapılmalıdır.
 • Dış aydınlatmalarda, yüksek basınçlı cıva buharlı ve/veya kompakt floresan lambalar kullanılabilir. Ayrıca dış aydınlatma yeni nesil ledli projektörlerde seçilebilir.
 • Yeni alımlarda verimlilik sınıfı yüksek elektrik motorları mutlaka tercih edilmelidir.
 • Garaj, stok alanları, kullanılmayan mekânlar, merdivenler, park ve salonlarda gereksiz aydınlatmalardan kaçınılmalı ve harekete duyarlı sensörlü aydınlatmalar buralarda kullanılmalıdır.
 • Gün ışığının avantajlarından maksimum oranda yararlanılmalıdır.
 • Hareket, ısı veya ışığa duyarlı sensörlü kontrol sistemleri mutlaka kullanılmalıdır.
 • İç aydınlatmada birden fazla armatür bulunan kısımlarda en uygun şekilde gruplandırma yapılarak ayrı ayrı elle kontrol veya otomatik gün ışığı kontrol sistemleri kullanılmalıdır.
 • Ofis cihazları, ofislerde kullanılan enerjinin  en az %15’ni tüketmektedirler.
 • Bilgisayar, yazıcı, fotokopi ve benzeri elektrik enerjisi kullanan elemanların alımında “EnergyStar” işareti olması ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenen asgarî verimlilik kriterlerini sağlama şartı aranmalıdır.
 • Bilgisayar ve monitörlerde “ekran koruyucu” kullanımı enerji tasarrufu anlamına gelmez, kullanılmayan durumlarda monitör mutlaka kapatılmalıdır.
 • Yazıcılar kullanılmadığı durumlarda veya “standby” konumunda ortalama %30-40 enerji tüketebilirler.
 • Merkezi ve/veya mahallî düzeyde güç kompanzasyonu mutlaka yapılmalıdır.
 • Değişken hız sürücülerinin kullanılma imkânları araştırılıp uygulanmalıdır.
 • Kullanılmayan elektrikli cihazlar mutlaka kapalı tutulmalıdır.

Bu maddeler ile elektrik kullanımında alışkanlıklarımızı değiştirerek binalarda enerji tasarrufu ciddi manada sağlanabilir.

enerji

Enerji ve Çevre İlişkisi

BİNALARDA ENERJİ TASARRUFU için ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRAN YÖNTEMLER

Yukarıdaki ifade edilenler ile beraber özetle ifade etmek gerekirse;

 • Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların verimli yakılması,
 • Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi,
 • Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının minimuma indirilmesi,
 • Binalarda enerji tasarrufu için atık ısı geri kazanımı,
 • Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin mutlaka arttırılması,
 • Elektrik tüketiminde kayıpların ve kaçakların önlenmesi,
 • Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması,
 • Otomatik kontrol uygulamaları ile otomasyon yapılarak insan faktörünün en aza indirilmesi,
 • Kesintisiz enerji arzı sağlayacak sistem seçimine dikkat edilmesi,
 • Makinaların enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından seçilip standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilmesi,
 • İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilip uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • İnşaa ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi,
 • Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilip uygulanabilirliğinin araştırılması,
 • Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması,
 • Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması,

yapılarak ciddi manada binalarda enerji tasarrufu edilebilir.

Enerjinin insan ilişkisi, çevre, yaşam ve madde konularında daha fazla makaleyi Finansagi.com adresinde bulabilirsiniz.

Siz günlük hayatta binalarda enerji tasarrufu için neler yapıyorsunuz? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıda bulunan yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

https://finansagi.com/ Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin.