• YARIM ALTIN
  1.744,00
  % 0,50
 • AMERIKAN DOLARI
  9,4997
  % 0,19
 • € EURO
  11,0598
  % 0,12
 • £ POUND
  13,1034
  % 0,08
 • ¥ YUAN
  1,4848
  % 0,00
 • РУБ RUBLE
  0,1347
  % 0,63
 • BITCOIN/TL
  560017,253
  % -4,62
 • BIST 100
  1.519,25
  % 0,67

Enerji, Enerji Nedir, Enerji Türleri

Enerji, Enerji Nedir, Enerji Türleri

ENERJİ NEDİR?

Finansagi.com Maddenin içinde var olan; potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik, kimyasal, nükleer ve ses çeşidinde bulunan iş yapabilme yeteneğidir. Yani kısaca iş yapabilme yeteneğidir.  Tıpkı uzunluklar gibi ölçülebilir büyüklüktür. Bunlar;

 • Potansiyel enerji,
 • Kinetik enerji,
 • Isı enerjisi,
 • Işık enerjisi,
 • Elektrik enerjisi,
 • Kimyasal enerji,
 • Nükleer enerji,
 • Ses enerjisi,

Olarak sayabiliriz. Unutulmaması gereken ise hiçbir enerjinin asla kaybolmadığıdır. Ancak bir enerji başka bir enerji türüne dönüşebilir.

POTANSİYEL ENERJİ NEDİR?

Bir maddenin konumu ve durumu nedeniyle sahip olduğu enerjidir. Gerilmiş bir yay, havada duran bir cisim ve iple tavana asılı bir modelin potansiyel enerjisi vardır. Kısaca ifade etmek gerekirse yüksekliği olan ya da gerilmiş/sıkıştırılmış tüm cisimlerde potansiyel enerji vardır.

Potansiyel enerji formülünde, E = m x g x h ifadesinde, m kütleyi(kg), h yüksekliği(m), g yerçekimi ivmesini gösterir ve değeri sabittir.  g yerçekimi ivmesinin Paris’teki değeri tam olarak 9,80665 m/s² (metre bölü saniyekare)’ dir.

Potansiyel Enerji

Potansiyel Enerji Nedir?

KİNETİK ENERJİ NEDİR?

Bir cismin kinetik enerjiye sahip olmak için hareket ediyor olması gerekir. Yani kinetik e., hızı olan cisimlerin sahip olduğu enerji çeşididir. Bunlara örnek olarak; atılan bir ok, koşan çocuk, dönen tekerlek ya da yüksekten düşen bir top gösterilebilir.

Kinetik enerji formülünde, o cismin kütlesi ile hızının karesinin çarpımının yarısına eşittir.

E=1/2 (m.V2), m: kütle(kg), V: hız(metre/saniye)

Kinetik Enerji

Kinetik Enerji Nedir?

Kinetik enerjiye ve potansiyel enerjiye mekanik enerji de denir ve korunumlu olup aralarında değişme olabilir. Yüksekteki bir taş düşerken, potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Hareketli bir cisim bir yayı sıkıştırırken, kinetik e., yayın biriktirdiği potansiyel e. haline geçer.

Mekanik Enerji

Mekanik Enerji Nedir?

ISI ENERJİSİ NEDİR?

İki nesne arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan transfere veya akışa ısı denir. Cisimlerin sıcaklıkları yüzünden sahip olduğu enerjidir. Sıcaklığı yüksek ya da düşük bütün maddelerin her zaman ısı enerjisi vardır. Kısaca atom, molekül veya iyon adı verilen küçük parçacıkların katı, sıvı ve gazlardaki hareketinin sonucudur. Örnek olarak; akkor flamanlı lamba, elektrik sobası, jeotermal, ısıtıcılar verilebilir.

ELEKTRİK ENERJİSİ NEDİR?

Cisimlerin elektrik yükünün akışından kaynaklı sahip oldukları enerjidir. Kısaca elektrik devresinde üretilen elektrik akımı ve elektrik potansiyeli ile beraber elde edilir. Elektrikte kuvvet için yüklü parçacıklar arasında elektriksel çekme veya itme diyebiliriz. Bu eylem, termal, elektromanyetik, mekanik, elektrik vb. birçok formda olabilir. Elektrik, hem pillerden, jeneratörlerden, dinamodan ve fotovoltaikden, elde edilebilir hem de yakıt hücreleri ve piller olarak gelecekte kullanılmak üzere depolanabilir.

Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi Nedir?

IŞIK ENERJİSİ NEDİR?

İnsan gözü tarafından görülebilen bir tür kinetik enerjidir. Işık, lazerler, ampuller ve güneş gibi sıcak nesneler tarafından yayılan bir elektromanyetik dalga şekli olarakta söylenebilir. Yanan odun, lamba, güneş, vb. kaynaklar sahip oldukları enerjinin bir bölümünü ışığa çevirir. Işık da hareket edebilir, biçim değiştirebilir ve iş yapmak için kullanılabilir.

KİMYASAL ENERJİ NEDİR?

Atomlar arasındaki bağlar koptuğunda veya oluştuğunda buna kimyasal reaksiyon denir. Maddelerin kimyasal reaksiyonlarda bulunması sonucu ortaya çıkan potansiyel enerjidir. Yanma, yakma ve benzeri olaylar, bunun etkisiyle ortaya çıkar. Bu tepkime sonucu da fosil yakıtlar içerisindeki karbon, hidrojen gibi yanabilir maddelerin yanması sonucu bir enerji açığa çıkartır.

NÜKLEER ENERJİ NEDİR?

Radyoaktif elementlerin içinde bulunan enerjidir. Bu enerji Fisyon (parçalanma) veya füzyon (birleşme) sonucu meydana çıkar. Nükleer santrallerin çalışma prensibinde bu şekilde enerji açığa çıkartılır, açığa çıkan bu enerjiden yoğun miktarda buhar meydana gelir, daha sonra da bu buhardan yüksek oranda bir elektrik elde edilir.

Nükleer Enerji

Nükleer Enerji Nedir?

SES ENERJİSİ NEDİR?

Herhangi bir sebeple titreşen cisimler nedeniyle ortaya çıkan enerjidir. Kalın (bas) veya ince (tiz) ses olarak duyulur. Yüksek şiddetteki seslerin oluşturduğu frekanslar nedeniyle kırılması örnek olarak verilebilir. Somut olarak; zil kinetik, ses ve biraz da ısı enerjisine dönüşür. Yani kol zile vurdukça sesin çıkması bir enerji dönüşümüdür diyebiliriz.

Ses Enerjisi

Ses Enerjisi Nedir?

ENERJİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Akan bir sıvı kütlesinin potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşür. Bu kinetik enerji bir çarkı rahatça döndürebilir.  Bu çarkın dönme mili, bir sıvı içindeki karıştırıcıyı da döndürürse, kap içindeki sıvının, sıcaklık derecesinin arttığı görülür. Sıvının kazandığı ısı enerjisi, çarkı döndüren sıvının kinetik enerjisidir. O halde ısı da bir enerjidir ve ısınan cisimler iş yapabilirler diyebiliriz. Gaz dolu bir kap alttan ısıtılırsa eğer kabın kapağının yükseldiği görülebilir. Böylece ısı enerjisi sonuç olarak potansiyel enerjiye dönüşmüştür.

SICAKLIK KAVRAMI

Sıcaklık kavramı ile ısı kavramı ile arasındaki temel fark sıcaklığın referans noktası olmasıdır. Sıcaklık, bir maddenin ısıl enerji durumunun göstergesi olan ve ısı geçişine neden olan etken olarak tanımlanabilir. Çünkü iki cismin arasındaki sıcaklık farkı sıfır olana kadar ısı geçişi olur. Sıcaklık °C (santigrat derece veya celcius) ile gösterilir ve termometre ile ölçülür.

Sıcaklık, bir cismin ne kadar sıcak veya soğuk olduğunun bir ölçüsüdür; ama ne kadar sıcak ve ne kadar soğuk? Sıcak ve soğuk terimleri çok bilimsel terimler değildir. Bir şeyin ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu gerçekten belirtmek istiyorsak sıcaklık kullanmalıdır.

ENERJİNİN KORUNUMU KANUNU

Enerji, etkileşim süresince bir formdan başka bir forma dönüşür fakat enerjinin toplam miktarı sabit kalır. Bu enerjinin yoktan var edilemeyeceğini ve vardan da yok edilemeyeceğini gösterir. Bir sistem ve onun çevresi arasındaki etkileşim süresince, sistem tarafından kaybedilen enerjinin miktarı, çevresi tarafından kazanılan enerjinin miktarına eşittir.

Bir sisteme ısı verildiğinde, enerjinin bir kısmı sistemde kalır ve bir kısmı da sistemden ayrılır. Sistemden ayrılan enerji, onun çevresinde işe dönüşür, Sistemde kalan enerji ise, sistemin iç enerjisinde artış oluşturur. Atomik ölçekte moleküller, atomlar ve elektronlar arasındaki enerji değiş tokuşu ile bir cisimden diğerine veya aynı cisim içinde bir bölgeden diğerine aktarılır.

Enerjinin korunumu ilkesi, bir hal değişimi sırasında kapalı bir sistemin toplam enerjisindeki net değişimin (artma veya azalma) sisteme giren toplam enerji ile sistemden çıkan toplam enerji farkına eşit olduğunu ifade eder.

Birinci Yasanın Denge Denklemi;

Giren E. – Çıkan E. = Toplam E.

Enerjinin insan ilişkisi, çevre, yaşam ve madde konularında daha fazla makaleyi Finansagi.com adresinde bulabilirsiniz.

Sizce enerji nedir ve enerji türleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıda bulunan yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

https://finansagi.com/ Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin.