• YARIM ALTIN
  1.744,00
  % 0,50
 • AMERIKAN DOLARI
  9,4997
  % 0,19
 • € EURO
  11,0598
  % 0,12
 • £ POUND
  13,1034
  % 0,08
 • ¥ YUAN
  1,4848
  % 0,00
 • РУБ RUBLE
  0,1347
  % 0,63
 • BITCOIN/TL
  560034,326
  % -4,62
 • BIST 100
  1.519,25
  % 0,67

Enerji Yöneticisi ve Görevleri, Enver Portalı

Enerji Yöneticisi ve Görevleri, Enver Portalı

ENERJİ YÖNETİCİSİ KİMLER OLABİLİR?

Finansagi.com Enerji yöneticisi eğitimlerine, mühendisliğin tüm alanlarında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinden en az lisans mezunu olan kişiler katılabilir ve sertifika alabilirler.

ENERJİ YÖNETİCİSİ BULUNDURMAMA CEZASI

Enerji Yöneticisi bulundurmamanın ve her yıl mart ayı sonunda yapılan enerji tüketimi bildirimini enver portal üzerinden enerji bakanlığına bildirmemenin sorumluluğu enerji yöneticisi bulundurmakla yükümlü işletmelerde ve yöneticilerindedir. Yapılan denetimlerde enerji yöneticisi bulundurulmadığının tespiti halinde ve bakanlığa bildirim yapılmamasının tespit edilmesi halinde uygulanacak cezalar 2021 yılında yapılan %9 luk zamla birlikte;

Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri arasından; enerji yöneticisi görevlendirmek zorunda olup görevlendirmeyen; şartları enerji yöneticisinden hizmet almaya uygun ise böyle bir hizmeti almayan; enerji yönetim birimi kurması gerektiği halde kurmayanlardan alınacak para cezası 68.409 TL’den 74.641 TL’ye çıkarıldı.

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetim Döngüsü

ENERJİ YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Enerji tüketiminin yoğun olduğu yerlerde başarılı bir enerji yönetimi programı için yönlendirecek yetkili bir enerji yöneticisinin atanması gerekir.

Enerji yöneticiliğinde temel nitelik olarak teknik yeterliliğe bakılır. Genel meslek ve yönetici becerilerinin yararlı olduğu kabul edilmekle beraber enerji yöneticisi pozisyonundaki kişiler mühendis seviyesinde olmalıdır.

Enerji yöneticisinin en önemli görevi, kuruluşun tüm enerji satın alma işlemleri, dağıtımı ve kullanımı ile yakından ilgilenmesidir. Enerji yöneticisinin görevleri beş ana başlık altında aşağıda verilmiştir.

27 Ekim 2011 tarihli, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikte (yönetmelik) enerji yöneticisinin görevleri aşağıda sayılmıştır:

 • a) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,
 • b) Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek,
 • c) Enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek,
 • ç) Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine etmek,
 • d) Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak,
 • e) Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,
 • f) Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak,
 • g) Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak,
 • h) Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek,
 • i) Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak,
 • j) Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak,

şeklinde sıralanmıştır.

ENVER PORTALI NEDİR?

! Enerji tüketim bildiriminde bulunmak için enerji yöneticisi olarak Enver Portalına üye olmanız gerekmektedir.

! Enver portalına ulaşmak için https://enver.yegm.gov.tr adresine tıklayınız.

Enver Portal

Enver Portal Ekranı

Enver Portalına enerji tüketimi bildiriminde bulunurken dikkat edilmesi gereken hususlar:

1- Enver portalında işlem yapmak isteyen kullanıcılar öncelikle Enver Portalına üye olmalı, kişisel bilgilerini tamamlamalı ve üyeliği Enerji Bakanlığınca onaylanmalıdır. Bakanlıkça onaylanmayan bir kullanıcının herhangi bir işlem yapması söz konusu değildir.

2- Kamu, Endüstriyel İşletme ve Elektrik üretim tesisi vb. kurumlar adına kurumun yetkili temsilcisi Enver Portalına üye olup kurumla ilgili yapılması gereken işlemleri yapabilir.

3- Enver portalına üye olup üyeliği onaylanan bir kullanıcı(kurumun yetkili temsilcisi) dilediği sayıda kurum (Ticari veya Hizmet Binası, Endüstriyel İşletme ve Elektrik üretim tesisi) tanımlayarak kurumlarla ilgili tüm işlemleri yapabilir.

4- Enver portalında çalıştığı kurumunu tanımlamış olan kayıtlı kullanıcı ‘Künye bilgileri’ sayfasından Enerji yöneticisi seçimini yaparsa, seçilen enerji yöneticisi de o kurumun bilgilerine ulaşabilir ve üzerinde işlem yapabilir. Bir kurumun bilgilerine sadece kurumun temsilcisi olan kullanıcı ve kurum tarafından sisteme girilmiş olan enerji yöneticisi ulaşabilir.

5- Daha önce Enver Portalında tanımlı olan bir kurum, kurumun yetkili temsilcisi olan bir kullanıcıya devredilebilir. Kurumun yetkili temsilcisinin değişmesi gerektiğinde de kurum yeni atayacağı yetkili temsilci olan kullanıcıya devir işlemi yapabilir. Bu devir işlemleri için kurumun yetkili temsilcisinin kullanıcı bilgilerini ve kurumlarının isimlerini mutlaka portal.bilgi@yegm.gov.tr adresine mail olarak atması yeterli olacaktır.

6- Kurumun yetkili temsilcisi olan kullanıcı veya enerji yöneticisinin, Enver Portalında yapmaları gereken tüm işlemler için Enver Portalı Kullanım Klavuzu adresinde verilen kullanım kılavuzunu bulabilirsiniz.

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelik madde 10/b’ de de ifade edildiği üzere kuruluş veya işletmeler etütlerini mutlaka yapmak zorundadırlar. Yıllık toplam enerji tüketimi 5000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı 20.000 m²’ nin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda yalnızca etüt yapılır veya ilgili şirketlere yaptırılır. Bu etütler her dört yılda bir yenilenmek zorundadır. Etüt raporlarının ve belirlenen önlemlere ilişkin uygulama planlarının birer sureti Enerji Bakanlığına gönderilir.

Enerji yöneticisi veya kullanıcı ilgili kuruluşa ait bilgileri Enver Portalına girmemesi halinde yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ilgili kuruluşa resmi yazı gönderilecek ve kanuni süreçler başlatılacaktır. Bu ifade de enerji yöneticisinin görev ve yetki sorumluluğu açısından ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

Enerjinin insan ilişkisi, çevre, yaşam ve madde konularında daha fazla makaleyi Finansagi.com adresinde bulabilirsiniz.

Siz enerji yöneticisi olmayı düşünür müydünüz? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıda bulunan yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

2020 YILI ENERJİ TÜKETİM BİLDİRİMİ ENVER PORTAL ÜZERİNDEN YAPILMAYACAK

Her yıl ENVER PORTAL üzerinde Enerji Yöneticilerinin yaptığı Enerji Tüketimi Bildirimi bu yıl portalda yapılan çalışma nedeni ile  portal.bilgi@enerji.gov.tr  posta adresi yolu ile yapılabileceği bildirildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Bakanlığımız enerji verimliliği veritabanı olan ENVER Portalının kapsamlı bakım onarım ve teknik güncelleştirme çalışmaları nedeniyle 2021 yılı enerji tüketim verileri toplama süreci çalışmalar tamamlanıncaya kadar ENVER Portalından yürütülmeyecek olup; tüketim bildirimlerinizin 31.03.2021 tarihine kadar portal.bilgi@enerji.gov.tr adresine e-posta yoluyla Bakanlığımıza bildirmenizi rica ediyoruz.

ENVER Portalı kullanılarak yapılacak diğer zorunlu bildirimler için ise ilgili birimlerimizle görüşerek (enerji verimliliği etütleri, enerji yöneticisi görevlendirilmesi gibi) e-posta yoluyla Bakanlığımıza bildirimde bulunabilirsiniz. ENVER Portalında devam eden güncelleme çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben ikinci bir duyuru ile açıklama yapılacaktır. Bu süre zarfında enerji tüketim bildirimleri nedeniyle doğacak yükümlülüğünde yerine getirememe veya gecikme durumu hallerinde denetimlerde mücbir sebep olarak değerlendirilebilecek olup gerekli kolaylık sağlanacaktır.

 

https://finansagi.com/ Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin.