• YARIM ALTIN
  1.744,00
  % 0,44
 • AMERIKAN DOLARI
  9,5031
  % 0,23
 • € EURO
  11,0496
  % 0,08
 • £ POUND
  13,0894
  % -0,01
 • ¥ YUAN
  1,4847
  % -0,01
 • РУБ RUBLE
  0,1344
  % 0,45
 • BITCOIN/TL
  561464,137
  % -3,66
 • BIST 100
  1.519,25
  % 0,67

Milet Antik Kenti

Milet Antik Kenti

Milet Antik Kenti Nerede?

Milet Antik Kenti Nerede? İonia kentleri arasında Milet’in özel bir yeri vardır. Büyük Menderes’in Ege Bölgesinde, Denizine döküldüğü yerde Milet Antik Kenti vardı. Kuzeyinde Mykale, doğusunda Latmos dağları, güneyinde bu dağların deniz kıyısına doğru giderek yükselti yitiren yayvan tepeleri bulunur. Eskiden, Beşparmak Dağlarına kadar uzanan deniz, bugünkü Bafa gölüyle Miletos önlerinde geniş bir körfez oluşturuyordu.
Bugün Büyük Menderes ırmağının taşıdığı alüvyonlarla Latmos Körfezi dolmuş ve Antik Kentin yıkıntıları Söke ilçesinin Balat köyü yakınlarında kalmıştır.

Milet Antik Kent Tarihi

Milet adının İon lehçesiyle yapılmış bir sözcük olduğu ileri sürülmektedir. Fakat, Hitit metinlerde geçen Milavanda ya da Girit adasında bir kent adı olan Milatos ile de ilgili olduğu sanılır.

Eski yazarlar Milet’te önceleri yerli bir halkın (Karlar) oturduğu, Giritlilerin ve İonların sonradan buraya geldikleri görüşünde birleştiler. Bu durumda kentin tarihi İÖ (İsa’dan önce) II. Binyıla değin inmektedir.

Antik Kenti bir kale durumuna getirenler Yunanistan’dan gelen Mikenler olmuştur. Eski yunan yazarları buranın ilk halkının Karialılar ve Lelegler olduğunu yazarlar.

Milet Antik Kenti | Antikkentleri.comMilet Antik Kenti

İÖ 1000’lerde Orta Yunanistan’dan gelen, Neleus önderliğindeki İonlar Milet’i  ele geçirdiler. Ölen erkeklerin dul kalmış karılarıyla evlenerek Antik Kentin yeni halkını oluşturdular. Antik Kentin önceleri Neleus’un soyundan gelen krallar yönetiyordu. Fakat iö 800’lerde soyluların denetimine geçti.

İÖ 687’den sonra Milet Şehri tiran denilen diktatörlerin yönetiminde kaldı. Denizaşırı kolonilerin kurulması bu dönemdedir. Bu koloniler sayesinde Milet Büyük bir deniz imparatorluğuna yükseldi. Doğa filozofları olarak tanınan Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Hekatios gibi bilginler bu zenginleşmiş kolonizatörlük döneminin yetiştirdiği  ünlü kişilerdir.

Kral Kroisos ile özel bir anlaşma yapan Milet, Lydia (Lidya) Devleti’nin çökmesinden sonra Pers egemenliğine katıldı. İÖ 479’da yapılan Mykale Deniz Savaşı’nda Yunanların zafere ulaşmasından sonra Milet ünlü hemşehrisi Hippodamos’un da katılmasıyla ızgara planına göre yeniden düzenlendi.

İÖ 402’den sonra tümüyle Pers yönetimine giren kent İÖ IV. Yüzyılda Perslere bağlı Karia satraplarınca yönetildi. İÖ 334’te İskender yöreye ve Milet Antik Kentine egemen oldu. Daha sonra Antigonos’un ve Selevkosların eline geçen” Miletos” İÖ 188’de özgürlüğüne ulaştı.

Milet Antik Kenti Nerede | Antikkentleri.comMilet Antik Kenti Nerede

İÖ 133’te Pergamon krallığının Büyük Roma’ya katılması ile Asya Eyaleti içinde yerini alan Miletos Bizans egemenliği döneminde giderek küçüldü. Antik Tiyatronun gerisindeki Palatia adını taşıyan kale ile sınırlı kaldı. Türk egemenliği döneminde Palatia adı Balat’a dönüştü.

Athena tapınağı Milet’e güneyden girildiğinde karşılayan ilk yapıdır. İon düzenindeki tapınak İÖ V. Yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır. Dar kenarında 6; geniş kenarlarında 10 sütun vardır. Agora Kapısı Hellenistik dönem yapısıdır.

İÖ 150’de yapılmış stadion Roma döneminde onarılmış, yeni baştan düzenlenmiştir. Tiyatro Antik Kentin kuzeyindedir. İÖ IV. Yüzyılda yapılmış ve üç farklı dönemde üç kez önemli değişikliklere uğramıştır.

Anadolu nun ev sahipliğini yaptığı ve en iyi korunmuş tiyatro yapılarından birisi de Milet Antik Kentinde bulunur. Girişleri ve tonozlu galerileriyle bugün ayakta kalmış bölümleri Roma dönemi özellikleri taşır.

Faustina Hamamı Roma tarafından yapılmıştır. Justinianos döneminden kalma surlar ve İS III. Yüzyılda yapılmış Serapeion Tapınağı dikkati çeker.

Güney Agorası Hellenistik Dönemde yapılmıştır ve güney kantlarında dükkanlar yer alır. Kentin merkezine ulaşan yol anıtsal kapıdan geçer.

Bu kapının yakınındaki, Cephesi çok zengin biçimde bezenmiş Nmyphaion II. Yüzyıl eseridir. 1500 kişilik Bouletrion da iö II Yüzyıla ait yapılar arasındadır.

Milet Efsanesi

Mitolojide Apollo Ve Akakalis bir çocuğu olur. Ancak Akakali’nin babası olan Girit Kralı Ninos bu çocuğu istemez. Apollo ve Akakalis çocuğa zarar vermesin diye çocuğu dağa bırakırlar.

Apollo Dişi kurtlara çocuğu emzirmelerini ve beslemelerini öğütler. Onlar da çocuğu emzirir, beslerler. İlk başlarda kurtların beslediği çocuğu daha sonra çobanlar bulur ve büyütürler.

Adı Milet olan bu çocuk ileride Menderes Nehrinin kızı Kayan ile evlenecek. Antik dönemde  1000 yıl boyunca dünyanın en gelişmiş ve en gelişmiş Antik Kenti olan Miletos’u kuracaktır.

MÖ 600’lü yıllarda Ege ve Akdeniz’de deniz ticaretini ele geçiren Milet Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgeye koloniler kurar. Bugünkü Sinop, Trabzon gibi kentlerimiz bu kolonileşme sonucu ortaya çıkmıştır.

Zamanla bir liman kenti olmaktan çıkıp denizden uzaklaşan kent şu andan 2600 yıl önce Akılcı düşüncenin ve Felsefenin temellerinin atıldığı yer olarak bilinir. Neyin var olup gerçeğin ne olduğu gibi soruların çıkış yeri olan Milet Antik Kenti  Tarihin ilk filozofu olan kabul edilen Tales’in yetiştiği yer olduğundan felsefe tarihi açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Miletos Antik Kentinin  en önemli özelliklerinden biri Afrodisias Antik Kenti gibi büyük bir alana yayılmış bir yerleşim yeri olmasıdır

Milet Antik Kent Tiyatrosu Nerede

Milet Antik Tiyatrosu Nerede? Milet’de bulunan Tiyatro Yunan Roma tipinin en güzel örneklerinden biri olup 19.000 Kişilik bir kapasiteye sahiptir.

Milet Antik Tiyatrosu dışında günümüze daha az tahribatla ulaşan  önemli yapılardan biri mermer döşemeli dairesel formlu liman anıtı.

Bu anıtın Roma İmparatoru  Augustus  için yapıldığı biliniyor. Günümüze sapasağlam ulaşmış görkemli tiyatrosu, Agorası, Roma Hamamları ve Meclis Binası Milet Antik Kentinin görülmesi gereken yapıları arasında.

Delphinion başta olmak üzere Serapis ve Athena Tapınakları, 3 Bizans Kilisesi ve 1 Sinegog Milet Antik Kenti Kalıntıları arasında yer alıyor.

Milet Anket Kenti Tiyatrosu | Antikkentleri.comMilet Antik Kenti Tiyatrosu

Didim’e simge olan Mitolojide kendine bakanı taşa çevirdiğine inanılan Medusa Kabartması Milet Antik Kentinde bulunuyor.

“Antik Kentin” içinde yer alan ancak kente ait olmayan bir yer Jasper Camii ve külliyesi bölge Selçuklu hakimiyetine geçtikten sonra inşa edilen yapı Menteş Oğlu İlyas Bey tarafından 1404 Yılında Mİtet Antik Kentine eklenmiştir. Mitolojik üyeler ilk çağlara tanıklık etmiş sanat eserleri ve yüzlerce kültürün izi ile sarılı Antik Kent ülkemizin tarihi değerleri arasında bulunmakta.

Miletos Antik Kenti hakkında bilgi almak, ziyaret saatleri ve kentin önemi,için buraya tıklayabilirsiniz.

https://finansagi.com/ Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin.